กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้
หน้า: [1] 2 3 ... 10
 1 
 เมื่อ: 24 กันยายน 2020, 09:15:17 AM 
เริ่มโดย I'M_POMME - กระทู้ล่าสุด โดย I'M_POMME
มูลนิธิศิษย์เก่าโยธินบูรณะ ขอแสดงความยินดีกับ พลโทสุรชาติ จิตต์แจ้ง /นายกสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ  ที่ได้รับพระราชทานยศเป็น พลเอก ครับ

#ย.บ.10635 ด.ช.สุรชาติ  จิตต์แจ้ง เข้าปีการศึกษา พ.ศ.2517
#พี่หม่อง ศิษย์เก่าโยธินบูรณะ รุ่นที่ 40

Credit : #@W.PITIPOOMSUKSAN
@Line สมาชิก สมาคม ศก.ยบ.

ปล. ขออนุญาตลงเผยแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความยินดี และประชาสัมพันธ์ให้ศิษย์เก่าโยธินบูรณะทราบเท่านั้น หากมีข้อมูลใดผิดพลาด แอดมินฯ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ครับ

 2 
 เมื่อ: 24 กันยายน 2020, 09:14:17 AM 
เริ่มโดย I'M_POMME - กระทู้ล่าสุด โดย I'M_POMME
ขอแสดงความยินดีกับ พลอากาศโท พันธ์ภักดี พัฒนกุล /จก.ขว.ทอ. ที่ได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองเสนาธิการทหารอากาศ

ขอให้เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าในอาชีพการงานยิ่งๆขึ้นไปครับ

#ศิษย์เก่าโยธินบูรณะรุ่นที่ 44 (ม.ศ.รุ่นสุดท้าย)
#พี่ไก่ ย.บ.16329 นายพันธ์ภักดี พัฒนกุล เข้าปีการศึกษา พ.ศ.2524

Credit : @https://intell.rtaf.mi.th

ด้วยความยินดียิ่ง #คณะกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโยธินบูรณะ

ปล. ขออนุญาตลงเผยแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความยินดี และประชาสัมพันธ์ให้ศิษย์เก่าโยธินบูรณะทราบเท่านั้น หากมีข้อมูลใดผิดพลาด แอดมินฯ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ครับ


 3 
 เมื่อ: 24 กันยายน 2020, 09:13:06 AM 
เริ่มโดย I'M_POMME - กระทู้ล่าสุด โดย I'M_POMME
คณะกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโยธินบูรณะ ขอแสดงความยินดีกับ พล.อ.อ.สุรพล พุทธมนต์  ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็น รองผู้บัญชาการทหารอากาศ ด้วยความยินดียิ่ง

#ศิษย์เก่าโยธินบูรณะรุ่นที่ 41
#พี่ตุ่น ย.บ.12118 ด.ช.สมภพ (ชื่อเดิม) พุทธมนต์ เข้าปีการศึกษา พ.ศ.2518

Credit : #มูลนิธิศิษย์เก่าโยธินบูรณะ
#https://rtaf.mi.th/th/OrgNews/Pages/B20180921-2.aspx

ปล. ขออนุญาตลงเผยแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความยินดี และประชาสัมพันธ์ให้ศิษย์เก่าโยธินบูรณะทราบเท่านั้น หากมีข้อมูลใดผิดพลาด แอดมินฯ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ครับ

 4 
 เมื่อ: 24 กันยายน 2020, 09:10:56 AM 
เริ่มโดย I'M_POMME - กระทู้ล่าสุด โดย I'M_POMME
ขอแสดงความยินดีกับ พล.อ.ต.ธรรมนาย สุขแสง

มูลนิธิศิษย์เก่าโยธินบูรณะ ขอแสดงความยินดีกับ พล.อ.ต.ธรรมนาย สุขแสง ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ที่ได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็น รองปลัดบัญชีทหารอากาศ คร้บ

#พี่นาย ศิษย์เก่าโยธินบูรณะ รุ่นที่ 44 (ม.ศ.สุดท้าย)
#ย.บ.13701 ด.ช.ธรรมนาย  สุขแสง  เข้าปีการศึกษา พ.ศ.2521(ม.ศ.5 รุ่นสุดท้าย)

Credit : #มูลนิธิศิษย์เก่าโยธินบูรณะ
            @https://odmbc.rtaf.mi.

ปล. ขออนุญาตลงเผยแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความยินดี และประชาสัมพันธ์ให้ศิษย์เก่าโยธินบูรณะทราบเท่านั้น หากมีข้อมูลใดผิดพลาด แอดมินฯ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ครับ

 5 
 เมื่อ: 24 กันยายน 2020, 09:09:54 AM 
เริ่มโดย I'M_POMME - กระทู้ล่าสุด โดย I'M_POMME
มูลนิธิศิษย์เก่าโยธินบูรณะ ขอแสดงความยินดีกับ นาวาอากาศเอก จักรวัชร จงสืบสุข ที่ได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็น ผู้อำนวยการสำนักงานการบิน (พล.อ.ต.) คร้บ

#พี่ปู ศิษย์เก่าโยธินบูรณะ รุ่นที่ 43
#ย.บ.12599 ด.ช.จักรวัชร  จงสืบสุข เข้าปีการศึกษา พ.ศ.2519

Credit : #มูลนิธิศิษย์เก่าโยธินบูรณะ
            @https://safety.rtaf.mi.th/

ปล. ขออนุญาตลงเผยแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความยินดี และประชาสัมพันธ์ให้ศิษย์เก่าโยธินบูรณะทราบเท่านั้น หากมีข้อมูลใดผิดพลาด แอดมินฯ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ครับ

 6 
 เมื่อ: 24 กันยายน 2020, 09:06:48 AM 
เริ่มโดย I'M_POMME - กระทู้ล่าสุด โดย I'M_POMME
มูลนิธิศิษย์เก่าโยธินบูรณะ ขอแสดงความยินดีกับ น.อ.สมชาย จันทโรธร รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายบริการสุขภาพ ที่ได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ (พล.ร.ต.) ครับ
#ศิษย์เก่าโยธินบูรณะรุ่นที่ 44 (ม.รุ่นแรก)
#ย.บ.14267 ด.ช. สมชาย จันทโรธรณ์ เข้าปีการศึกษา พ.ศ.2521
Credit : #มูลนิธิศิษย์เก่าโยธินบูรณะ
            @https://www.spph.go.th

ปล. ขออนุญาตลงเผยแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความยินดี และประชาสัมพันธ์ให้ศิษย์เก่าโยธินบูรณะทราบเท่านั้น หากมีข้อมูลใดผิดพลาด แอดมินฯ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ครับ

 7 
 เมื่อ: 24 กันยายน 2020, 09:00:35 AM 
เริ่มโดย I'M_POMME - กระทู้ล่าสุด โดย I'M_POMME
ขอแสดงความยินดีกับ พันเอก ณัฐพล แสงจันทร์  ที่ได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็น เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กรมยุทธการทหาร ครับ

#พี่ม้า ศิษย์เก่าโยธินบูรณะ รุ่นที่ 44 (ม.รุ่นแรก)
#ย.บ.14321 ด.ช. ณัฐพล แสงจันทร์ เข้าปีการศึกษา พ.ศ.2521

Credit : #มูลนิธิศิษย์เก่าโยธินบูรณะ
            @http://j3.rtarf.mi.th

ปล. ขออนุญาตลงเผยแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความยินดี และประชาสัมพันธ์ให้ศิษย์เก่าโยธินบูรณะทราบเท่านั้น หากมีข้อมูลใดผิดพลาด แอดมินฯ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ครับ

 8 
 เมื่อ: 24 กันยายน 2020, 08:56:53 AM 
เริ่มโดย I'M_POMME - กระทู้ล่าสุด โดย I'M_POMME
มูลนิธิศิษย์เก่าโยธินบูรณะ ขอแสดงความยินดีกับ พลตรี วรวุฒิ วุฒิศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน  ที่ได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก ครับ
#ย.บ.13235 ด.ช.วรวุฒิ  วุฒิศิริ เข้าปีการศึกษา พ.ศ.2520
#ศิษย์เก่าโยธินบูรณะ รุ่นที่ 43

Credit : #https://thainewsplus.com/

ปล. ขออนุญาตลงเผยแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความยินดี และประชาสัมพันธ์ให้ศิษย์เก่าโยธินบูรณะทราบเท่านั้น หากมีข้อมูลใดผิดพลาด แอดมินฯ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ครับ

 9 
 เมื่อ: 24 กันยายน 2020, 08:51:26 AM 
เริ่มโดย I'M_POMME - กระทู้ล่าสุด โดย I'M_POMME
  เรียน เพื่อนๆ โยธินบูรณะ รุ่น 44 ม.
   ด้วย พ.ต.ท.วีรธร เนตรบุตร/บิ๊ก เสียชีวิตแล้ว lan01เมื่อเวลาประมาณ 04.00น. ที่โรงพยาบาลชลบุรี ญาติกำหนดให้มีการสวดพระอภิธรรมระหว่าง 25-27 ก.ย.63 ณ วัดพระศรีมหาธาตุฯบางเขน กทม. ศาลา13
   โดยจัดให้มีการรดน้ำศพในวันที่ 25 ก.ย.63 เวลา 16.00น.
 ปล.หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไปครับ
ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัว"เนตรบุตร"ด้วยคับ

 10 
 เมื่อ: 24 กันยายน 2020, 08:46:45 AM 
เริ่มโดย I'M_POMME - กระทู้ล่าสุด โดย I'M_POMME
ช่องทางประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิศิษย์เก่าโยธินบูรณะ

https://www.facebook.com/yothinfoundation.org

หน้า: [1] 2 3 ... 10